วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษายุคต่างๆของ อารยธรรมมิโนส  (Minos)

2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและการค้าของอารยธรรมมิโนส

3. เพื่อศึกษาอารยธรรมต่างๆของอารยธรรมมิโนส

โฆษณา

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!